Strona Główna Pliki do ściągnięcia Galeria Marzec 29 2017 15:06:04
Nawigacja
Strona Główna
Pliki do ściągnięcia
Galeria
Osiągnięcia uczniów
Lista jeńców Oflag II B
Koła zainteresowań
Koło plastyczne
Gazetka szkolna
Dla uczniów
Kalendarz imprez 2016/2017
Zajęcia pozalekcyjne
Pedagog szkolny
Psycholog szkolny
Logopeda
Geografia
Szkolna Liga Literacka
Wolontariat
Absolwenci
Dla Rodziców
Grypa AH1N1
Promieniowanie UV
Rada Rodziców
Skład Rady Rodziców
Regulamin Rady Rodziców
Samorząd uczniowski
Plan pracy Samorządu
Skład Samorządu
Regulamin SU
Szczęśliwy numerek

Biblioteka szkolna
Bezpieczeństwo w szkole


Ostatnie Artykuły
Regulamin Rady Rodzi...
PROJEKTY EDUKACYJNE ...
Bezpieczeństwo w szkole
Skład Samorządu Uczn...
Szczęśliwy numerek
Patron szkoły
Władysław II Jagiełło
Dokumenty szkolne
Statut szkoły
PSO
ZWO
Program wychowawczy
Szkolny Program Profilaktyki
Szkolny zestaw podręczników
Szkolny Regulamin Projektów Edukacyjnych
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Informacja o szkole
Publiczne Gimnazjum
im.Władysława II Jagiełły
w Choszcznie
ul.Westerplatte1
73-200 Choszczno
tel 0957657171
fax 0957650925
e-mail: chogimnazjum@poczta.onet.pl
Choszczno
Strona MiG Choszczno
Bezpieczna Szkoła
Bezpieczna Szkoła

Bezpieczna szkoła-bezpieczny uczeń

Bezpieczna szkoła-demokratyczny kraj
Trzeźwy umysł
Trzeźwy umysł
Żywa lekcja przyrody
z życia szkołyDnia 13 marca 2017r. w naszej szkole odbyła się wyjątkowa lekcja przyrody na żywo poświęcona ptakom. Opiekun pierzastych stworzeń barwnie i ciekawie opowiadał o swoich podopiecznych. Można było usłyszeć, jakie są podstawowe różnice pomiędzy poszczególnymi grupami ptaków. Pokazał nam także ich piękno i uzmysłowił gimnazjalistom, jak ważną rolę spełniają one w przyrodzie. Mogliśmy podziwiać sowy, sokoła oraz jastrzębia. Poznaliśmy poszczególne elementy ich budowy, zwyczaje. Z zafascynowaniem patrzyliśmy na przedstwicieli drapieżnych ptaków, które na codzień są dla nas nieosiągalne. To było niesamowite spotkanie z przyrodą. Nad sprawną organizacją tej lekcji w naszej szkole czuwała pani Katarzyna Fabjanowska.
Czytamy dzieciom
z życia szkoły06 marca 2017r. uczennice naszego gimnazjum: Sara Gonera (IH), Justyna Zagozda (IH), Martyna Sławińska (IID) oraz Gabriela Muller (IID) wraz z panią Edytą Kołtun odwiedziły przedszkolaki ze Słonecznej Czwórki (Przedszkole nr 4), gdzie w ramach projektu Zaczytane przedszkole przeczytały dzieciom przygody przesympatycznego i uczynnego żółwia Franklina. Przedszkolaki z uwagą słuchały bajki przedstawianej im przez starsze koleżanki, a potem z wielkim zaangażowaniem odpowiadały na pytania, które sprawdzały, ile zapamiętały z historii. W nagrodę za piękną postawę otrzymały od dziewczyn medale "Przyjaciel książki". Wielką radość zarówno tym starszym, jak i tym młodszym dzieciom sprawiła wspólna zabawa: układanie klocków, rysowanie, wycinanie. Ciężko nam było się rozstać i śmiało możemy rzec, że w tym dniu nawiązały się nowe "małe" przyjaźnie.
ZAPRASZAMY DO GALERII
Gimnazjalni teatrolodzy
z życia szkołyDnia 22 marca br. do Zespołu Szkół w Lubianie przybyli wielbiciele teatru
z wielu szkół powiatu choszczeńskiego. W okazji przypadającego 27 marca Międzynarodowego Dnia Teatru wszyscy nauczyciele z Lubiany włączyli się w organizację XVI już edycji Powiatowego Konkursu Wiedzy o Teatrze. Uczniowie sprawdzali swe wiadomości w trzech grupach wiekowych: klasy I-III i klasy IV-VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum.
W kategorii gimnazjum wzięły udział następujące drużyny:
Bierzwnik:
Igor Czerski, Kacper Dromnicki i Oliwia Szrankowska
opiekun: p. Renata Witkowska
Choszczno:
Julia Budynek, Wiktoria Czyżo, Zofia Kucharska i Tomasz Wróblewski

opiekun: p. Elżbieta Wareliś
Drawno:
Krzysztof Dzierbunowicz, Maciej Kowalczyk i Jakub Wiśniowski

opiekun: p. Izabela Kowalczyk
Lubiana:
Szymon Bujowski, Patryk Dłużak i Paweł Sobaniec

opiekun: p. Barbara Królikowska
Pełczyce:
Wiktoria Majewska, Karolina Serafin i Magdalena Wojtel

opiekun: p. Małgorzata Kaczmarek – Wodonos
List Rzecznika Praw Dziecka
Na gorącoWielce Szanowni Państwo,
zapewne już Państwo zaobserwowali, że Internet staje się, a może wręcz stał się naturalnym środowiskiem dzieci i młodzieży. Komputer, smartfon, tablet towarzyszy młodym ludziom niekiedy od rana do wieczora. Warto przy tym podkreślić, że nowe technologie niosą ze sobą wiele fantastycznych, rozwijających możliwości, ale mogą stanowić też zagrożenie. Trzeba zatem uczyć dzieci, jak się z nimi mądrze i bezpiecznie obchodzić. I to jest właśnie wspólne zadanie dorosłych.
W czasach naszego dzieciństwa dorośli uczyli nas jak zawierać znajomości, bawić się i rozróżniać prawdę od fałszu. Pokazywali nam co jest bezpieczne, a czego należy unikać. Prowadzili nas i objaśniali świat. Jeśli chcieliśmy się ukryć przed ich wzrokiem, budowaliśmy szałas z krzeseł i koca lub chowaliśmy się w podwórkowych zakamarkach. Dzisiejsze dzieci chowają się przed dorosłymi w sieci, a opiekunom coraz trudniej jest je tam odnaleźć, bo to one są tam bardziej u siebie niż my potrafimy to zrozumieć. Zwykle to nie do końca jest element naszego dorosłego świata. Dlatego tak trudno nam dzisiaj uświadamiać młodym ludziom zagrożenia, uczyć jak się zachować w trudnych sytuacjach, chronić przed kłamstwem i manipulacją.
Oczywistym powinno być dla każdego, że zagrożeniem dla dziecka nie jest urządzenie jako takie, a człowiek, z którym młody człowiek może nawiązać kontakt. Człowiek, który dla własnych, niekiedy nagannych celów, wykorzystuje łatwowierność, ufność i samotność dziecka przed ekranem. Media podają, że do Polski dotarła już pewna internetowa rozrywka, opatrzona niewinną nazwą zabawa, żerująca na ufności jej uczestników. Powoduje ona, że wykonują oni zadania, których celem jest krzywdzenie samych siebie. Coraz trudniejsze wyzwania przekazywane za pośrednictwem tajemniczego przewodnika rzekomo prowadzą dzieci poprzez samookaleczenia aż do kulminacji – samobójstwa. Według doniesień, w Rosji, z której gra rzekomo rozprzestrzenia się po Europie, doprowadziło to do śmierci wielu dzieci. Sytuacja jest o tyle trudna, że dzisiejsze dzieci nie mają zaufania do dorosłych, a w Internecie szukając poczucia przynależności są aktywne w różnego rodzaju społecznościach. Często, nie mając wsparcia w rodzinie, w sieci poszukują przygód, ekscytacji i emocji. Relacje, które tworzą się między dziećmi w Internecie są zadziwiająco silne, a wpływ internetowych znajomych powoduje podejmowanie nie zawsze mądrych i przemyślanych decyzji. Anonimowość internetowa daje osobom chcącym manipulować innymi siłę i skuteczność. Wydaje im się przy tym, że są bezkarne, bezpieczne i posiadają władzę.
Apeluję więc do Państwa o szczególne zwrócenie uwagi na dzieci w swoim otoczeniu. Zainteresujcie się tymi, którzy nadmiernie korzystają z Internetu, są klasowymi outsiderami, mają problemy w kontaktach z rówieśnikami lub w domu. Oni są właśnie w grupie podwyższonego ryzyka. Nie pozwólmy, aby stała im się krzywda, bądźmy blisko nich dając im poczucie, że są dla nas ważni, że nam na nich zależy, że jesteśmy ich przyjaciółmi, nauczycielami i przewodnikami.
Z wyrazami szacunku
Marek Michalak


XII Kampania Białych Serc
z życia szkołyW ramach solidarnego protestu przeciwko narkotykom i wszelkim uzależnieniom uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XII Kampanii Białych Serc.
Ogólnopolski, a w tym roku już Europejski Solidarny Protest przebiegał pod hasłem "W sieci uzależnień".
Tematem przewodnim była przemoc i agresja słowna w Internecie z jaką często młodzi ludzie spotykają się na portalach społecznościowych i późniejszy ich związek z negatywnym wyborem drogi jaką staje się uzależnienie.
Pomysłodawcą Kampanii Białych Serc jest Pan Mariusz Zalewski.
Kampania trwała od 12 do 23 października.
W tym czasie zostały zrealizowane tematy z profilaktyki uzależnień na godzinach wychowawczych.
Uczniowie przygotowali białe serca, którymi wolontariusze ozdobili okna szkoły.
Grupa wolontariuszy w ramach protestu przeciwko przemocy i agresji słownej zorganizowała wśród uczniów szkoły taniec integracyjny oraz pomagali w zorganizowaniu i przebiegu marszu
Około 500 uczniów naszej szkoły wyraziło solidarny protest przeciwko narkotykom biorąc udział w Marszu Białych Serc ulicami miasta Choszczno.
Ponadto:
- współpracowaliśmy z Akcją Katolicką w przygotowaniu Dnia Papieskiego,
- pomagaliśmy w Ogólnopolskiej zbiórce żywności współpracując z Caritas
- pomagamy w realizacji projektu polsko -niemieckiego " Ty i Ja rowery dwa"

Małgorzata Prawucka

zdjęcia do obejrzenia w galerii
Projekt „English is everywhere”
z życia szkołyUdział w projekcie „English is everywhere"(Język angielski jest wszędzie)
realizowanym w ramach koła językowego „Klub języka angielskiego" prowadzonego przez nauczyciela języka angielskiego, Aldonę Woźniak z dydaktycznego punktu widzenia ma na celu wzbogacenie wiedzy o języku angielskim, o krajach anglojęzycznych oraz rozwijanie sprawności językowych: czytania, słuchania, mówienia i pisania. Projekt ma ponadto za zadanie poszerzanie kręgu zainteresowań uczniów, rozwijanie dociekliwości, podnoszenie świadomości otaczającego świata, promowanie wykorzystania technologii komputerowej w nauce języka oraz stworzenie uczniom warunków do praktycznego wykorzystania języka.
Olimpus 2016
z życia szkołyWyniki Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych „Olimpus 2016” (sesja zimowa)
Jak co roku nasi uczniowie z klas I, II i III reprezentowali szkołę w olimpiadach przedmiotowych „Olimpus 2016”. Olimpiada miała charakter testowy. Zakres tematyczny obejmował zagadnienia programowe i ponadprogramowe z języka angielskiego. Do konkursu przystąpiło 12 uczniów. Najlepsze wyniki, powyżej średniej krajowej, z poszczególnych przedmiotów uzyskali (z uwzględnieniem poszczególnych etapów edukacyjnych):
Klasa I:
Magdalena Wandoch
Klasa II:
Zuzanna Tomczyk
Wiktoria Joksch

Klasa III:
Julia Kwiatkowska
Julian Kędys
Julia Gąsiewicz


Już dzisiaj zapraszamy na sesję wiosenną!
Opiekunowie: Aldonna Woźniak, Iwona Plaszczyk
POMYSŁ NA LEKCJĘ
z życia szkołyElementy wiedzy o krajach anglojęzycznych- lekcja odwrócona - scenariusz lekcji
Lekcja gotowania
z życia szkołyKolejny raz uczniowie klas pani Aldony Woźniak prezentowali swoje talenty kulinarne podczas lekcji języka angielskiego. Przygotowali różne potrawy, a proces ich powstawania komentowali w języku angielskim. Największą przyjemność sprawiła im degustacja wszelkich specjałów. Własnoręcznie przygotowali rozmaite przekąski, takie jak kolorowe kanapki i smaczne sałatki. Pokazy kulinarne opatrzone były oczywiście komentarzami w języku angielskim, dzięki czemu uczniowie utrwalali poznane wcześniej słownictwo w interesujący i praktyczny sposób. Dodatkowym atutem tej lekcji była możliwość degustacji przygotowanych potraw.
WIECZÓR FILMOWY Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM
Już kolejny rok z rzędu w lutym odbył się wieczorek filmowy w naszej szkole. Wszyscy, którzy chcieli "podszlifować" swój angielski, mieli taką okazję. Uczniowie wybrali film Inferno, trzecią część słynnej trylogii, amerykański dramat kryminalny z 2016 na podstawie powieści pod tym samym tytułem autorstwa Dana Browna, w reżyserii Rona Howarda, kontynuacja filmów Kod da Vinci z 2006 i Anioły i demony z 2009.
Opiekowały się nimi panie Aldona Woźniak i Iwona Plaszczyk.
Turniej Macmillana
z życia szkołyW Publicznym Gimnazjum w Choszcznie już po raz kolejny został zorganizowany Międzyszkolny Turniej Macmillana. Partnerem konkursu było wydawnictwo językowe Macmillan Polska Sp. z o.o.
W Turnieju wzięło udział 27 uczniów z 5 pobliskich szkół podstawowych. Uczniowie rywalizowali w jednej kategorii wiekowej klas V. Każdy z uczniów rozwiązywał 45 minutowy test. Zadania konkursowe były trudniejsze niż w ubiegłym roku, co nie przeszkodziło zwycięzcom w uzyskaniu niemal maksymalnej liczby punktów. W skład komisji weszły absolwentki naszej szkoły: Karolina Kamela i Weronika Nahorska, które były także odpowiedzialne za sprawdzenie testów.
Liczne i wartościowe nagrody były pozyskane przez panie Aldonę Woźniak i Iwonę Plaszczyk z Wydawnictwa Językowego Macmillan. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom i gadżety wydawnictwa, a miejsca od 1 -3, w każdej z kategorii wiekowych, były nagradzane słownikami, pozycjami gramatycznymi, lekturami oraz innymi pamiątkowymi drobiazgami.
Strona 1 z 94 1 2 3 4 > >>
Szkola 2.0
Losowa Fotka
DSC_0176.JPG
DSC_0176.JPG
Konkurs piosenki miłosnej 2008
Szkoła z klasą
szkoła z klasą
Pomoc
pomoc
Kalendarz
Marzec 2017
Nd Pn Wt Śr Cz Pt Sb
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Kuratorium Oświaty
Kuratorium Oświaty w Szczecinie
MEN
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Oke Poznań
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
Logo Gimnazjum
Logo Gimnazjum
Podstawa programowa
Podstawa programowa
Bezpieczna Szkoła
Reaguj, Masz Prawo
Telefon zaufania
Telefon zaufania
Dopalacze
Telefon zaufania